Workshop+dialog.jpeg

Workshops.

Workshops er for 30-400 personer og løber gerne over flere dage. På vores workshops tager vi et koncept med, der er tilpasset det konkrete læringsbehov. Det kan f.eks. være fra ide til færdig prototype eller fra bruger feedback til bedre produkt.

I vores workshops lægger vi vægt på, at forløbet kommer så tæt på en realistisk innovativ arbejdssituation som muligt. Derfor indeholder vores innovationsforløb altid et princip om iteration. Det betyder, at deltagerne konstant vurderer og udvikler på deres idé. Dette sikrer vi ved en cirkulær tilgang til innovation og stiller derfor ofte fire værksteder til rådighed for deltagerne, så de kan opsøge det værksted, der passer i forhold til, hvor de er nået i processen.

Vælger I at bruge os til at facilitere en workshop, sikrer vi et velstruktureret og skræddersyet forløb, der f.eks. kunne indeholde:

  • Formulering af relevant case

  • Komplet idégenererende forløb gennem spil-processer

  • Idérealiserende forløb via praktisk prototyping

  • Ny relevant teknologi, såsom laserskærer, 3D printer, Virtual Reality, 3Doodler og elektronik.

  • Prototypingsmaterialer

  • Introduktion til innovations- og kreativitetsmodeller

  • Dygtige facilitatorer